THE LEADER IN WATER AND ENVIRONMENTAL SOLUTIONS

ข่าวสาร
ส.นภา (ประเทศไทย) จำกัด นำส่งรถชุดประปาสนามเคลื่อนที่ให้กับหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย
ส.นภา (ประเทศไทย) จำกัด นำส่งรถชุดประปาสนามเคลื่อนที่ให้กับหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

เมื่อวันอังคารที่ 19 กันยายน 2560 บริษัท ส.นภา (ประเทศไทย) จำกัด ได้นำส่งรถชุดประปาสนามเคลื่อนที่ (ขนาดกลาง) จำนวน 5 คัน ให้กับหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย โดยรถคันดังกล่าวมีคุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน ดังนี้

1. เป็นรถบรรทุกติดตั้งชุดระบบผลิตน้ำประปาสนาม เพื่อใช้ในการอุปโภค และชุดระบบผลิตน้ำดื่ม เพื่อใช้ในการบริโภค พร้อมถังบรรจุน้ำ

2. เพื่อใช้งานสนาม และช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย หรือหน่วยงานที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำ

3. สามารถใช้น้ำดิบจากห้วยหนอง คลองบึง แม่น้ำลำธาร หรือน้ำจากอุทกภัยได้