THE LEADER IN WATER AND ENVIRONMENTAL SOLUTIONS

ข่าวสาร
ในโอกาสครบรอบ 60 ปี SN Group ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ จัดโครงการ Envi Mission ค่ายวัฒนธรรมรักษ์น้ำ เมื่อวันที่ 19 - 21 ก.ค 62 ที่ผ่านมา
ในโอกาสครบรอบ 60 ปี SN Group ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ จัดโครงการ Envi Mission ค่ายวัฒนธรรมรักษ์น้ำ เมื่อวันที่ 19 - 21 ก.ค 62 ที่ผ่านมา

ในโอกาสครบรอบ 60 ปี SN Group ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย จัดโครงการ Envi Mission ค่ายวัฒนธรรมรักษ์น้ำ เมื่อวันที่ 19 – 21 ก.ค.62 ได้พาทีมนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน 22 ทีม จากที่ผ่านเข้ารอบทั้งหมด 40 ทีม ไปร่วมเข้าค่าย Boot Camp รอบที่ 1 ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย จ.สระบุรี  เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนได้ตระหนักในความสำคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งน้องๆ จะได้พัฒนาความรู้ และนำไปต่อยอดโครงงาน เพื่อจะได้เป็น 10 ทีมที่ผ่านการคัดเลือกเข้าไปแข่งขันรอบสุดท้าย ในวันที่ 4 ธ.ค. 62 ต่อไป

กิจกรรมในครั้ง SN Group ได้นำ “ Water Journey ”  ซึ่งเป็น Educational Board Game สื่อการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่  ไปให้น้องๆ ใน Boot Camp ได้ร่วมเล่น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวัฎจักรน้ำ ทั้งการหมุนเวียนตามธรรมชาติ  และจากกิจกรรมการใช้น้ำด้านต่างๆ ของมนุษย์ รวมไปถึงการช่วยสร้างวัฒนธรรมการใช้น้ำอย่างถูกต้องและช่วยกันดูแลรักษาให้เรามีทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน โดยกิจกรรม Boot Camp จะมีรอบที่ 2 อีกครั้งในวันที่ 2-4 ส.ค.62