THE LEADER IN WATER AND ENVIRONMENTAL SOLUTIONS

ข่าวสาร
"SN Group ร่วมกับคณะวิศวะฯ จุฬาฯ พาทีมนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก ร่วมเข้าค่าย Boot Camp รอบที่ 2 เมื่อวันที่ 2 – 4 สิงหาคม ที่ผ่านมา"
"SN Group ร่วมกับคณะวิศวะฯ จุฬาฯ พาทีมนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก ร่วมเข้าค่าย Boot Camp รอบที่ 2 เมื่อวันที่ 2 – 4 สิงหาคม  ที่ผ่านมา"

           "SN Group ร่วมกับคณะวิศวะฯ จุฬาฯ พาทีมนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก ร่วมเข้าค่าย Boot Camp รอบที่ 2 เมื่อวันที่ 2 – 4 สิงหาคม  ที่ผ่านมา"


        SN Group ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย จัดกิจกรรม Boot Camp  รอบที่  2  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ Envi Mission ค่ายวัฒนธรรมรักษ์น้ำ ได้พานักเรียนที่ผ่านเข้ารอบอีก 18 ทีมไปเข้าค่ายเชิงปฏิบัติการ ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย จ.สระบุรี เมื่อวันที่ 2- 4 ส.ค. 2562 ในการทำกิจกรรมครั้งนี้ น้องๆ นักเรียน ได้รับความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการฝึกวิธีคิดอย่างเป็นระบบ โดยสามารถนำองค์ความรู้ไปต่อยอดโครงงานของตัวเอง เพื่อจะได้รับคัดเลือกเป็น 10 ทีมที่จะเข้าไปแข่งขันรอบสุดท้าย ในวันที่ 4 ธ.ค. 62

        โดย SN Group ได้นำ “ Water Journey ”  ซึ่งเป็น  Educational Board Game ไปให้น้องๆ ใน Boot Camp ได้ร่วมเล่น เพื่อให้สาระความรู้และสร้างความสนุกสนานให้กับนักเรียน และคุณครูที่ปรึกษาทั้ง 18 ทีม หลังจากนี้ทาง SN Group จะส่งมอบ“ Water Journey ” ชุดเสร็จสมบูรณ์ ให้กับโรงรียนทั้ง 40 แห่งที่ผ่านการเข้ารอบการประกวด โครงการ Envi Mission ค่ายวัฒนธรรมรักษ์น้ำ ตั้งแต่เดือนกันยายนนี้เป็นต้นไป